Artikelen

15.02.2021 Ouderen met een lichamelijke beperking aan huis gekluisterd door corona; eenzaamheid neemt toe

Een knuffel van een kleinkind, een gezamenlijke wandeling door het park of gezellig samen een gebakje eten. Voor ouderen is dat het afgelopen jaar allesbehalve een vanzelfsprekendheid geweest. De coronacrisis hakte erin, waardoor ouderen met een lichamelijke beperking vaker last van eenzaamheid hadden. Het Nivel deed onderzoek in opdracht van het Ministerie van VWS.

Maatschappelijke participatie en eenzaamheid

Het Nivel onderzoekt en monitort ieder jaar de  onder ouderen die thuis wonen. Dit doen ze aan de hand van vragenlijsten binnen twee landelijke panels: het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten en het Consumentenpanel Gezondheidszorg. De resultaten hiervan dragen sinds 2019 bij aan het programma “Eén tegen Eenzaamheid.” Dit programma wil de eenzaamheid onder 75-plussers tegengaan.

Uit het onderzoek van afgelopen jaar blijkt dat ruim een kwart van de ouderen met een lichamelijke beperking in het voorjaar van 2020 meer eenzaamheid had ervaren als gevolg van de coronamaatregelen. Daarbij maakte maar liefst een derde zich zorgen over zijn of haar sociale leven. Minister De Jonge informeerde de Tweede Kamer daarom op 7 december 2020 met een brief over de voortgang van “Eén tegen Eenzaamheid.”

De coronamaatregelen hebben voor minder maatschappelijke participatie gezorgd bij ouderen met een lichamelijke beperking. Ze kwamen twee keer zo weinig buitens huis en ongeveer een kwart oefende minder vaak zijn of haar hobby’s uit. En dat is betreurenswaardig, want ouderen die meer participeren in de samenleving, ervaren over het algemeen minder eenzaamheid. Daarentegen maakten ze meer gebruik van hun telefoon en andere digitale media om tóch contact te kunnen maken met familie of vrienden.

Bestrijding van eenzaamheid onder ouderen

Tevens blijkt uit het onderzoek dat ouderen die zich thuis voelen in hun buurt of omgeving, een kleinere kans hebben op gevoelens van eenzaamheid. Het Nivel meet dit door na te gaan of buurtbewoners elkaar kennen, hoe ze met elkaar omgaan en wat de verstandshouding is. Ouderen met een lichamelijke beperking blijken zich minder verbonden te voelen met de buurt dan ouderen in de “reguliere bevolking.” Volgens het Nivel zou het bevorderen van sociale verbintenis en participatie in de samenleving een positieve bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen (met een lichamelijke beperking).

Dit is het tweede onderzoeksrapport uit de driedelige serie van het Nivel over het programma “Eén tegen Eenzaamheid”. Het derde en laatste rapport wordt in het najaar van 2021 verwacht.

Auteur: redactie

Onze zorgdiensten

Woont u in Genemuiden? Wenst u particuliere thuiszorg op niveau? Kies dan voor thuiszorg Genemuiden van Zuster Jansen. Mogelijkheden van 24-uurs zorg, zorg bij Alzheimer, nachtzorg en terminale thuiszorg. Kijk op deze website.

NIEUWS & ARTIKELEN
  • Wij kregen zorg op niveau!
  • Moeder kreeg 24-uurs zorg op maat!
  • Wij zijn fantastisch geholpen door Zuster Jansen