Nieuws

30.01.2019 Landelijke Studiedag Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis

Hoe bied je ouderen met psychiatrische problemen een goed thuis? Deze vraag staat centraal tijdens de 6e editie van de landelijke studiedag Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis op 11 maart 2019 in StayOkay in Soest.

Steeds meer ouderen met chronische psychiatrische problemen, zoals psychotische, stemmings- en angststoornissen worden opgenomen in een verpleeghuis. De vraag is of deze soms uitgesproken persoonlijkheden wel thuis horen op een afdeling psychogeriatrie, vooral omdat er vaak sprake is van moeilijk begrijpbaar en hanteerbaar gedrag. Een buitengewoon ingewikkelde doelgroep voor zowel de zorgverleners als de specialisten, (locatie)managers en beleidsmakers.

Een thuis bieden voor ouderen met psychiatrische problemen.

Hoe bied je deze mensen goede zorg, structuur en een veilige woonomgeving? Hoe ga je om met wanhoop, achterdocht, agressie of manipulerend gedrag? Hoe zorg je tegelijkertijd als manager en beleidsmaker dat het team goed is toegerust om deze complexe zorg het hoofd te bieden?

Deze en vele andere vragen komen aan bod tijdens de landelijke studiedag Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis. Het programma biedt zowel voor zorgprofessionals, paramedici als voor (locatie)managers en beleidsmakers inzicht en kennis, waarbij de deelnemers vooral worden uitgedaagd om van elkaar te leren.

Zie voor meer informatie: bron, persbericht www.studiearena.nl.

Onze zorgdiensten

Woont u in Genemuiden? Wenst u particuliere thuiszorg op niveau? Kies dan voor thuiszorg Genemuiden van Zuster Jansen. Mogelijkheden van 24-uurs zorg, zorg bij Alzheimer, nachtzorg en terminale thuiszorg. Kijk op deze website.

NIEUWS & ARTIKELEN
  • Wij kregen zorg op niveau!
  • Moeder kreeg 24-uurs zorg op maat!
  • Wij zijn fantastisch geholpen door Zuster Jansen