Nieuws

01.04.2024 Toegang zorg steeds verder onder druk

Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) groeien de wachtlijsten in de zorg nog steeds. Bijvoorbeeld de wachtlijst van mensen die zich niet konden inschrijven bij een nieuwe huisarts. Dit speelt vooral in Enschede, Heerenveen, Leeuwarden, Tilburg, Zwolle en Apeldoorn. Dat is een van de uitkomsten van de Monitor toegankelijkheid van zorg van de NZa.

Toegang tot alle vormen van zorg moeilijker

Het gaat niet alleen om de huisartsenzorg. Volgens de Monitor staat de toegankelijkheid van veel zorgsectoren onder druk. Een van de hoofdredenen is uitval door ziekte. Die uitval is in verschillende sectoren te hoog en nog steeds stijgende. Zo steeg het ziekteverzuim in 2023 ook weer ten opzichte van november 2023.

Ook dalende wachtlijsten

Het is niet overal slecht nieuws. Zo daalden de wachttijden in de medisch-specialistische zorg een klein beetje, in sommige regio’s. Wil die daling doorzetten, is meer inzicht nodig: inzicht in de regionale zorgcapaciteit én het aantal mensen op de wachtlijst.

Stijging bij langdurige zorg

Vanaf juli 2023 wachten er meer mensen op langdurige zorg. Grotendeels komt deze stijging door seizoenseffecten. In januari 2024 daalt het aantal wachtenden weer. Maar als je kijkt naar dezelfde maand in de voorgaande jaren, is alsnog een gemiddelde stijging te zien.

Te hoge wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg

Tot slot de geestelijke gezondheidszorg: daar blijven de wachttijden steevast te hoog. Met name bij de ‘restgroep’, waar bijvoorbeeld transgenderzorg onder valt.

Géén wachtlijsten bij Zuster Jansen

Heeft u (snel) thuiszorg nodig? Bij ons komt u nooit op een wachtlijst. De zorg kan indien noodzakelijk per direct starten.

Bekijk het zorgaanbod van Zuster Jansen >

Auteur: redactie

Onze zorgdiensten

Woont u in Genemuiden? Wenst u particuliere thuiszorg op niveau? Kies dan voor thuiszorg Genemuiden van Zuster Jansen. Mogelijkheden van 24-uurs zorg, zorg bij Alzheimer, nachtzorg en terminale thuiszorg. Kijk op deze website.

NIEUWS & ARTIKELEN
  • Wij kregen zorg op niveau!
  • Moeder kreeg 24-uurs zorg op maat!
  • Wij zijn fantastisch geholpen door Zuster Jansen